Identitat Històrica

El primer escrit que es coneix referit al poble és el de "Castell de Tarbana". La grafia actual apareix l'any 1274 quan el rei Jaume I dóna a la seva dama, Sibil·la de Saga, la "Fortificació de Tàrbena". Més tard ja es parla de "Vaig valer de Tàrbena" i "Baronia de Tàrbena" Abans de ser dominat per Jaume I, el castell de Tàrbena va pertànyer a Abu-Abdalá-Ben-Hudzäil, anomenat Al-Azrach. Després de dos segles de vicissituds en 1445, un valencià, Guerau Bou adquireix el castell de Tàrbena amb tot el seu vall per la quantitat de 47.200 sous.

Un moment crucial de la nostra història és l'any 1609: Es decreta l'expulsió dels Moriscos i aquest lloc així com tants altres del Regne de València queden despoblats. Caterina de Montcada esposa del Marquès d'Aitona i Virrey de Balears i Aragó intenta la repoblació d'aquestes terres per dues vegades, en 1610 i 1616. Els colons procedien de Mallorca. Ells ens van llegar la llengua i costums que perduren molt arrelades.

Cas Tarbeners
Sant Rafael, 1, 03518, Tárbena, Alicante.
  • Facebook - Círculo Negro
  • Instagram - Negro Círculo
  • TripAdvisor - Círculo Negro